Dokumenty niezbędne do rozliczenia dochodów w Norwegii

Termin rozliczeń rocznych w Norwegii upływa 30 kwietnia 2020 roku.

Jakie dokumenty są wymagane do sporządzenia rozliczenia podatkowego z tytułu pracy w Norwegii?

 1. Roczna informacja od pracodawcy – (A-melding, dawniej Lonns og trekkoppgave)
 2. Jeżeli praca była wykonywana u kilku pracodawców, to od każdego z nich wymagany jest odrębny dokument. Dodatkowo, jeżeli pobierane były jakieś świadczenia z NAV (rodzinne, permittering, zasiłek dla bezrobotnych itp.), wymagana jest również roczna informacja z NAV.
 3. Ostatni miesięczny payslip (dokument otrzymywany przy wypłacie) z datą wypłaty z 2019 roku
 4. Na takim dokumencie często są uwzględnione dodatkowe potrącenia, które można odliczyć, a których pracodawcy nie umieszczają na rocznym zestawieniu.
 5. Kody do systemu Altinn lub kody MinIDW przypadku kodów MinID prosimy również o przesłanie hasła, jeśli kiedykolwiek zostało założone. Zamówienie nowych kodów nie kasuje starego hasła i nadal trzeba je podać, aby zalogować się do systemu.

  W razie jakichkolwiek problemów z odtworzeniem hasła polecamy zamówienie kodów Altinn, które funkcjonują jako jednorazowe i nie wymagają hasła. Oczywiście możemy takie kody zamówić, prosimy tylko o informację.

 6. Krótka informacja na temat pobytu w Norwegii dotycząca:
  liczby dni pobytu;
  osoby ponoszącej koszty transportu, podróży pomiędzy Polską a Norwegią oraz wszelkich ewentualnych dojazdów z miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca wykonywania pracy (dziennie powyżej 24 km)
  W przypadku ponoszenia tych kosztów przez pracownika prosimy o podanie liczbie kilometrów w jedną stronę oraz przesłanie kopii ewentualnych dokumentów związanych z transportem (bilety lotnicze, bilety promowe, paragony za benzynę itp.).

  osoby ponoszącej koszty zakwaterowania oraz warunków mieszkaniowych
  Jeżeli koszty te ponosił Pracownik, dodatkowo prosimy również o ich wysokość wraz z dokumentami potwierdzającymi opłaty (np. umowa najmu, przelewy bankowe, potrącenia z wynagrodzenia itp.)
  Istotna jest również informacja o tym, czy Pracownik miał dostęp do kuchni i możliwość przygotowywania posiłków;

  ewentualnych diet wypłacanych przez pracodawcę oraz darmowych posiłków (prosimy określić dzienną liczbę posiłków);

  przynależności do związków zawodowych w Norwegii.

  Niezbędny będzie również aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.

 7. Jeżeli zeznanie podatkowe będzie składane drogą tradycyjną (nie elektroniczną), np. z powodu trudności z kodami do systemu, konieczne jest również przesłanie dokumentu TAX RETURN (Selvangivelse) za 2019 r. otrzymanego ze Skattetaten. Norweski urząd podatkowy w tym roku prześle taki dokument w dniach od 18 do 31 marca 2020 r.

Status pendler

Należy spełnić następujące warunki i przygotować następujące dokumenty:

 • ilość podróży z Polski do Norwegii i z powrotem w ciągu roku musi wynieść minimum 3-4 podróże (dla pendlera żonatego/zamężnej) lub 14-16 (dla pendlera samotnego). Jeżeli ilość podróży dla pendlera samotnego jest mniejsza (np. 6-8) to należy przedstawić kopię kontraktu w którym jest zapisany rotacyjny system pracy (np. 6/3 tygodnie) lub zaświadczenie od Pracodawcy o niemożności częstszych zjazdów do Polski z powodu ewentualnej dezorganizacji systemu pracy w firmie;
 • dla pendlera żonatego/zamężnej akt małżeństwa, tzw. unijny, którego nie trzeba go tłumaczyć;
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną pod tym samym adresem (wymagane tłumaczenie przysięgłe na język angielski) lub;
 • przetłumaczone oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego wraz z jego adresem (jeżeli małżonkowie nie posiadają wspólnego meldunku).

Karta podatkowa

Od 2019 roku w Norwegii wprowadzono nowy typ karty podatkowej (tzw. PAYE schemat) z ryczałtowym podatkiem w wysokości 25% od wszystkich dochodów (w tym również tzw. feriepenge).
W tym schemacie nie można skorzystać z żadnego typu odliczeń kosztów i nie składa się, ani nie otrzymuje żadnego rocznego rozliczenia ze Skatteetaten.

Jeżeli otrzymają Państwo kartę z ryczałtem 25%, a chcą Państwo nadal korzystać z możliwości odliczenia np. kosztów podróży, zakwaterowania, odsetek od kredytu czy też kosztów dodatkowej opieki nad dziećmi, konieczna jest zmiana typu karty podatkowej na zwykłe zasady podatkowe i uzyskanie karty z określoną tabelą podatkową (np. 7150, 7100, 7110 lub inną).

W celu wprowadzenia zmian i zamówienia skorygowanej karty podatkowej prosimy o przesłanie dotychczas otrzymanych dokumentów wypłat (lonns, payslip) z bieżącego roku oraz kodów MinID.

Komentarze zostały zablokowane.