Dokumenty niezbędne do rozliczenia dochodów w Danii

Termin rozliczeń rocznych w Danii upływa 1 maja 2020 roku. Do 1 lipca 2020 r. można składać korekty rozliczeń za 2019 rok.

Jakie dokumenty są wymagane do sporządzenia rozliczenia podatkowego z tytułu pracy w Danii?

 1. Oplysningseddel – dokument od pracodawcy
 2. Roczne rozliczenie z urzędu SKAT (Årsopgørelse 2019) oraz inne dokumenty otrzymane ze SKAT (np. wstępne rozliczenie Forskudsopgørelde 2019)
 3. Miesięczne payslips (dokumenty otrzymywane przy wypłacie) z 2019 roku. Na takim dokumencie często są uwzględnione dodatkowe potrącenia które można odliczyć, a nie ma ich na rocznym zestawieniu
 4. TastSelv-kode (kod do portalu SKAT lub hasło), ewentualnie kody NemID

  W przypadku braku TastSelv-kode lub kodów NemID lub nieznajomości założonego wcześniej hasła należy ponownie zamówić jednorazowy TastSelve-kode. Oczywiście możemy taki kod zamówić, prosimy tylko o informację.

 5. Krótka informacja na temat pobytu w Danii, dotycząca:
  • liczby dni pobytu;
  • osoby ponoszącej koszty transportu, podróży pomiędzy Polską a Danią oraz wszelkich ewentualnych dojazdów z miejsca zamieszkania w Danii do miejsca wykonywania pracy (dziennie powyżej 24 km).

   W przypadku ponoszenia tych kosztów przez pracownika, prosimy o podanie ilości kilometrów w jedną stronę oraz przesłanie kopii ewentualnych dokumentów związanych z transportem (bilety lotnicze, bilety promowe, paragony za benzynę itp.) lub przygotowanie zestawienia tych podróży wg. dat, liczby kilometrów oraz nazw miejscowości wyjazdu i miejscowości docelowej (tzw. kilometrówka);

  • osoby ponoszącej koszty zakwaterowania;

   Jeżeli ponosił je pracownik, dodatkowo prosimy również o ich wysokość wraz z dokumentami potwierdzającymi opłaty (np. umowa najmu, przelewy bankowe, potrącenia z wynagrodzenia itp.);

  • ewentualnych diet wypłacanych przez pracodawcę oraz darmowych posiłków (prosimy określić dzienną liczbę posiłków).

Niezbędny będzie również aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.

Podstawowe ulgi podatkowe dostępne dla pracowników zagranicznych pracujących w Danii to:

 • ulga z tytułu dojazdów do pracy (w tym podróże pomiędzy Polską, a Danią),
 • ulga z tytułu ponoszenia kosztów zakwaterowania (DKK 219 dziennie) i wyżywienia (DKK 509 dziennie) – w 2019 roku limit tego odliczenia to DKK 28.000 rocznie,
 • ulga bazowa – tzw. kwota wolna, naliczana proporcjonalnie w przypadku przepracowania w Danii mniej niż 12 miesięcy w roku. Dochody z kilku miesięcy mogą być również przeliczone na pełny rok, z uwzględnieniem odliczonej pełnej kwoty wolnej;
 • ulga z tytułu opłacania składek na związki zawodowe (limit do DKK 6 000 rocznie).
Komentarze zostały zablokowane.