Dokumenty niezbędne do rozliczenia dochodów w Polsce

Termin rozliczeń rocznych w Polsce upływa 30 kwietnia 2020 roku.

Jakie dokumenty są wymagane do sporządzenia rozliczenia podatkowego z tytułu pracy w Polsce (lub dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą)?

 1. Roczne rozliczenie od pracodawcy (PIT-11):
  jeżeli pracujesz u kilku pracodawców, od każdego z nich wymagany jest odrębny dokument,
  jeżeli pobierasz świadczenia z ZUS, PUP lub dowolnej innej instytucji, musisz uzyskać również stosowną informację o rocznych przychodach z tego tytułu,
  w przypadku pracy za granicą, konieczna będzie również roczna informacja zbiorcza o dochodach brutto, składkach na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – osobno dla każdego kraju, w którym była ona wykonywana.
 2. 2. Informacje dotyczące przychodów za 2018 (jeżeli były rozliczane z polskim urzędem skarbowym)pozycja 94. z PIT-36 lub pozycja 64. z PIT-37 – w przypadku rozliczeń jako Podatnik,
  pozycja 149. z PIT-36 lub pozycja 95. z PIT-37 – w przypadku rozliczeń jako małżonek Podatnika.

  Dzięki tej informacji będziemy mogli złożyć rozliczenie podatkowe drogą elektroniczną, a Ty szybciej uzyskasz ewentualny zwrot podatku.

 3. Informacje na temat możliwych ulg podatkowych
  • Ulga na dzieci (dane dziecka: imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia)W 2015 roku nastąpiło podwyższenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko o 20%, z ulgi mogą skorzystać rodziny, w których przynajmniej jedna osoba płaci podatek dochodowy. Budżet państwa dopłaci również, jeżeli kwota odprowadzonego podatku będzie mniejsza od maksymalnej kwoty naliczonej ulgi. Dopłata ta jednak nie będzie mogła przekroczyć sumy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  • Darowizny (pożytek publiczny lub na cele kultu religijnego)
  • Tzw. ulga internetowa (przysługująca tylko wtedy, jeśli wcześniej nie była rozliczana; można z niej korzystać jedynie przez dwa kolejne lata).By ubiegać się o ulgę internetową, niezbędne jest dostarczenie faktur za internet wystawionych w 2019 roku. Maksymalna kwota ulgi to 760 zł.
  • Inne ulgi – m.in. ulga dla Honorowych Krwiodawców, ulga z tytułu darowizn na cele charytatywne lub na cele kultu religijnego, ulga z tytułu odprowadzania środków na IKZE oraz inne.W przypadku rozliczania obojga małżonków wykonujemy symulację rozliczenia wspólnego oraz odrębnych i po uzgodnieniu przesyłamy do urzędu skarbowego wersję korzystniejszą dla Podatników.
Komentarze zostały zablokowane.